Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Podziękowania

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu wraz całą społecznością strażaków-ochotników, członków stowarzyszenia OSP Stary Laskowiec, pragną serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, firmom, osobom prywatnym, mieszkańcom wsi Stary Laskowiec oraz anonimowym darczyńcom za wsparcie obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia.

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. Prałata Jerzego Samsela – Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie i  Księży celebrujących Mszę Św. w intencji OSP Stary Laskowiec oraz do pana organisty Jana Puchalskiego i członków chóru parafialnego za uroczystą oprawę tejże Mszy. Swoją wdzięczność wyrażamy także panu Stanisławowi Łapińskiemu – kościelnemu naszej Parafii.

W szczególny sposób dziękujemy Wójtowi Gminy Zambrów Jarosławowi Kosowi i Radnym Gminy Zambrów za okazywane wsparcie dla nas i naszych kolegów z innych jednostek OSP.

Jesteśmy dumni ze wszystkich spośród Państwa – przyjaciół Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu!