Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Jesteśmy z Wami od 90 lat!

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Od 90 lat pełnimy dla was piękną służbę bycia strażakami ochotnikami. Ta praca nie daje pieniędzy ani prestiżu. Zobowiązuje jednak do poświęceń dla społeczeństwa, jednostki oraz pracy nad własnym sobą. Bycie ochotnikiem daje ogromną satysfakcję z możliwości służenia innym nie tylko ratując życie czy mienie ale także dbając o rozwój kultury, sportu i pobudzanie aspiracji rozwojowych wśród społeczności lokalnej.

Właśnie wczoraj mogliśmy razem podsumować naszą służbę na uroczystych obchodach 90-lecia OSP w Starym Laskowcu, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

"Miłosierdzie Boga przejawia się w rękach strażaka-ratownika wyciągniętych do potrzebującego człowieka. Straż Pożarna zwłaszcza ta lokalna, czy w mniejszej społeczności to nie tylko remiza, nie tylko jednostka operacyjno-techniczna, to nie tylko samochód, jeden, drugi, daj Boże jak najwięcej, ale to przede wszystkim ludzie. Dobrze się dzieje, że spotkamy się jakby w pierwszym punkcie tych podniosłych obchodów w Kościele (...) Też tutaj duchowo stają do apelu Ci, którzy już odeszli na tamten świat. My jesteśmy ciągle ludźmi w drodze, a nasze zasługi, to co czynimy służąc drugiemu człowiekowi idzie w świat za nami, aż do wieczności (...) Dziękuję Wam druhny i druhowie za to. że walczycie o ludzkie życie, że walczycie o to życie nie tylko fizyczne, biologiczne, ale też chciałbym żebyście walczyli o życie duchowe przede wszystkim swoje." - takie słowa wypowiedział Kapelna Diecezjalny Strażaków ks. Radosław Kubeł.

Dalsze obchody uroczystości odbyły się na sali bankietowej przy ulicy Fabrycznej. Rozpoczęły się one od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Pawła Leszczyńskiego Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Podlaskiego Andrzejowi Koc.

W tej części udział wzięli m.in. ks. prał. dr Jerzy Samsel – dziekan dekanatu zambrowskiego, Bernadeta Krynicka – Posłanka na Sejm RP, Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Mieczysław Bagiński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marek Adam Komorowski – radny Województwa Podlaskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – druh Andrzej Koc, Dariusz Godlewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, Robert Rosiak – Starosta Powiat Zambrowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie – mł. brygadier Maciej Krajewski wraz z pracownikami KP PSP w Zambrowie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – podkomisarz Iwanowski, Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów, Stanisław Krajewski – Zastępca Wójta Gminy Zambrów, Radni Rady Gminy Zambrów, Kazimierz Dmochowski – były Wójt Gminy Zambrów, byli Komendanci Powiatowi PSP w Zambrowie – Marek Bączyk i Sławomir Skrzypkowski, Prezesi zarządów gminnych ZOSP RP z terenu Powiatu Zambrowskiego, Prezesi zarządów jednostek ZOSP RP z terenu Gminy Zambrów i sołtysi wsi.

Ważnym elementem uroczystej gali było wręczenie odznaczeń i medali. Otrzymali je poszczególni druhny i druhowie, ale także cała zbiorowość jednostki OSP. Srebrną Odznakę Honorową dla zbiorowości „Podlaski Krzyż Floriański” został udekorowany sztandar OSP. 
Pozostałe odznaczenia to:

Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
-druh Bogdan Pac.

Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
-druhna Urszula Piotrowska,
-druhna Izabella Gaworska,
-druh Waldemar Jeziorowski,
-druh Mariusz Samson,
-druh Jacek Skarżyński,
-druh Tomasz Skarzyński.

Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
-druh Daniel Gadomski,
-druh Karol Krystosiak,
-druh Artur Leszczyński,
-druh Damian Leszczyński,
-druh Grzegorz Leszczyński,
-druh Sylwester Malinowski,
-druh Rafał Ogórkowski,
-druh Zbigniew Rzepiński,
-druh Jacek Traczyk.

Srebrna Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”:
-druh Stanisław Choiński,
-druh Janusz Matuczyk,
-druh Krzysztof Koliński,
-druh Kazimierz Milczewski,
-druh Jan Skarzyński.

Brązowa Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”:
-druh Jarosław Czarnowski,
-druh Bogdan Leszczyński,
-druh Zbigniew Mioduszewski.

Odznaka „Strażak Wzorowy”:
-druh Arkadiusz Alejnikow,
-druh Mateusz Czarnowski,
-druh Karol Borecki,
-druh Daniel Gadomski,
-druh Łukasz Kaczyński,
-druh Sławomir Kamiński,
-druh Karol Kotowski,
-druhna Milena Leszczyńska,
-druhna Andżelika Łuba,
-druh Krystian Mierzejewski,
-druh Łukasz Milczewski,
-druh Adam Perkowski,
-druhna Katarzyna Samson,
-druh Bartek Skrzyński,
-druh Maciej Skarzyński,
-druh Przemysław Zalewski,
-druh Michał Zaniewski,
-druh Mirosław Zalewski,
-druh Andrzej Zaręba,
-druh Marek Zieliński

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie naszej działalności przez te wszystkie lata. Dziękujemy instytucjom, firmom, osobom prywatnym, mieszkańcom Starego Laskowca i anonimowym darczyńcom za wsparcie obchodów jubileuszu. W sposób szczególny dziękujemy Wójtowi Gminy Zambrów Jarosław Kos i radnym Gminy za okazywaną pomoc dla nas i naszych kolegów z innych jednostek OSP.

Drodzy czytelnicy, mieszkańcy powiatu zambrowskiego- czujcie się bezpieczni. My zawsze czuwamy!