Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 1/17 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

UCHWAŁA NR 1/17

WALNEGO ZEBRANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

28 stycznia 2017 r.


w sprawie działalności organizacyjno-programowej.


Na podstawie §21 ust. 2 pkt 3 i pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się:

  1. sprawozdanie z działalności za rok 2016.

  2. sprawozdanie finansowe za rok 2016.

  3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

§2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§3. Zatwierdza się plan działalności i plan finansowy na rok 2017.

§4. Ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 10,00 zł.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Walnego Zebrania
Bogdan Pac