Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 2/17 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 2 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 2/17

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia w poczet członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §26 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r. uchwala się, co następuje:§1. Postanawia się o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Dariusza Saniewskiego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Prezes Zbigniew Mioduszewski