Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Lokalne podtopienia skutkiem opadów deszczu i ocieplenia.

W ostatnim czasie ratownicy z naszej jednostki interweniowali dwukrotnie w lokalnych podtopieniach. Zdarzenia miały miejsce 24 lutego oraz 2 marca.

Ulewne deszcze spowodowały podwyższenie się poziomu wód gruntowych. Skutkiem tego są zalane piwnice, podwórka i drogi, zwłaszcza te znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rzek czy rowów melioracyjnych. W takich przypadkach niezbędne są interwencje strażaków, którzy na swoim wyposażeniu posiadają odpowiedni sprzęt do wypompowania wody. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy woda dostanie się do pomieszczeń wyposażonych w instalację elektryczną.