Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016

W minioną sobotę 28.01.2017 roku, w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Starym Laskowcu. Zebrani spotkali się by podsumować działalność jednostki i podmiotów wchodzących w struktury straży za rok 2016.
W zebraniu udział wzięli Zarząd i członkowie OSP oraz zaproszeni goście: Stefan Krajewski- członek zarządu województwa podlaskiego, Komendant PSP w Zambrowie st.bryg. Mirosław Jasionowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie Bogdan Pac i Komendant Gminny OSP Krzysztof Koliński. Na zebranie przybył także starosta zambrowski Robert Rosiak.
Spotkanie rozpoczął prezes jednostki OSP Zbigniew Mioduszewski dziękując wszystkim za przybycie i całoroczną pracę na rzecz stowarzyszenia. Dodane zostało także, że w przyszłym roku jednostka będzie obchodziła piękny jubileusz 90-lecia.
W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń zarządu oraz 21 innych zebrań. Przeprowadzano pogadanki prewencyjne dla dzieci i młodzieży. Istniejące drużyny i zespoły odbyły łączną liczbę spotkań: 20. Ponadto członkowie organizowali i angażowali się w różne uroczystości takie jak: Dzień Strażaka, festyny, imprezy sportowe (także zawody sportowo-pożarnicze), kulturalno-oświatowe i integracyjne. W roku 2016 z punktu operacyjnego bilans przedstawia się następująco: zastępy OSP Stary Laskowiec do akcji ratowniczych wyjeżdżały 43 razy. Na tę liczbę składają się pożary, alarmy fałszywe, wypadki i inne miejscowe zagrożenia. Trzeba dodać, że 9-krotnie ratownicy zabezpieczali teren miasta Zambrów w związku ze znacznym wykorzystaniem sił i środków JRG Zambrów przy akcjach bardziej oddalonych od miasta.
W 2016 roku prowadzono prace porządkowo-konserwacyjne przy boisku wiejskim, a także wspólnymi siłami członków wykonano remont remizo-świetlicy. Pozyskano także nowy sprzęt i wyposażenie: tłumice 2szt, lizaki do kierowania ruchem 2szt, lina stalowa 1 szt, prądownica pianowa 1 szt, klucz do hydrantu wielofunkcyjny 1 szt, ubrania koszarowe 12 kompletów.
Zespół ludowy "Laskowianki" uczestniczył w wielu wydarzeniach artystycznych takich jak koncerty, festiwale, festyny, przeglądy. Koło Gospodyń Wiejskich aktywnie angażowało się w życie społeczności lokalnej. Organizowane były spotkania integracyjne, konkursy, szkolenia oraz warsztaty dla dzieci.
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. Każdy z nich gratulował członkom wielkiego zaangażowania w działalność organizacji oraz życzył na rok 2017 tak owocnej pracy, jak w roku sprawozdawczym. Zarząd OSP cieszy się z bardzo dobrej współpracy z władzami samorządów i Komendy Powiatowej PSP