Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 8/16 ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 24 listopada 2016 r

UCHWAŁA NR 8/16

ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM LASKOWCU 

z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §26 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r. uchwala się, co następuje:

§1. Postanawia się o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Pawła Buczkowskiego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Zbigniew Mioduszewski