Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 6/16 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 6/16

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Starym Laskowcu 

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie skreślenia z listy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §15 ust. 2 pkt 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§1. Z powodu rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie postanawia się o skreśleniu z listy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druhnę Hannę Kolińską

 


    §2. Wykonanie uchwały powierza się . Wiceprezesowi Zarządu – Naczelnikowi oraz Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                                                                                                                 Prezes
                                                                                        Zbigniew Mioduszewski