Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Jubileusz 25-lecia Gminy Zambrów

Jubileusz 25-lecia świętował dziś samorząd Gminy Zambrów. Obchody połączono z nadaniem i przekazaniem sztandaru Gminy oraz wręczeniem medali i odznaczeń. 

Dzisiejsze obchody 25-lecia Gminy Zambrów rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie koncelebrowaną przez Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej Stanisława Stefanka. Podczas nabożeństwa biskup senior poświęcił nowy sztandar Gminy Zambrów. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami naszego miasta do Centrum Kultury w Zambrowie, gdzie rozpoczęła się druga część obchodów 25. rocznicy powstania Gminy.

Ze sceny sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in.: ks. dziekana Jerzego Samsela oraz proboszczów z dekanatu zambrowskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, posłów Bernadetę Krynicką i Lecha Antoniego Kołakowskiego, członka Zarządu Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego, Wojewodę Podlaskiego Bogdana Józefa Paszkowskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Marka Adama Komorowskiego, Starostę Zambrowskiego Roberta Macieja Rosiaka, Wicestarostę Stanisława Rykaczewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego, Burmistrza Zambrowa Kazimierza Dąbrowskiego, jego zastępcę Bogdana Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Korzeniowskiego, byłych Wójtów Gminy Zambrów – Kazimierza Krajewskiego i Kazimierza Dmochowskiego oraz wójtów, dyrektorów szkół, radnych i sołtysów z okolicznych gmin, komendantów służb mundurowych, przedstawicieli firm i instytucji, rolników oraz przedsiębiorców.

Na początku głos zabrał Robert Szydlik, autor projektu sztandaru i odznaki honorowej Gminy Zambrów, który przedstawił wizerunki i krótką historię powstania tych symboli oraz podkreślił ich rangę w życiu społeczeństwa.

Głównym punktem sobotniej uroczystości było przekazanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów Piotra Tyszkę sztandaru Gminy na ręce wójta Jarosława Kosa, który to obiecał, że będzie o niego dbał z należytą godnością oraz dobrze reprezentował mieszkańców gminy Zambrów. Następnie goście honorowi i fundatorzy sztandaru przystąpili do symbolicznego przybicia pamiątkowych tabliczek.

Podczas gali wręczone zostały medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnią Służbę” oraz odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Zambrów”. Na wniosek wojewody podlaskiego brązowymi medalami „Za Długoletnią Służbę” uhonorowani zostali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biura Obsługi Szkół:
- Agnieszka Edyta Andrzejczyk,
- Bogusław Baczewski,
- Zofia Bożena Kruszewska,
- Mariusz Kulesza,
- Anna Michalczuk,
- Katarzyna Przerwa,
- Elżbieta Marta Zalewska.

Srebrne medale „Za Długoletnią Służbę” otrzymali:
- Dorota Iwona Kos,
- Zbigniew Rzepiński,
- Tomasz Tadeusz Żychowski.

Złotymi medalami „Za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
- Bożena Brzózka,
- Izydor Narożny.

Uchwałą Rady Gminy Zambrów z dnia 23 września 2016 r. przyznane zostały odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Zambrów”. Otrzymali je:
- Bank Spółdzielczy w Zambrowie,
- zespół „Laskowianki” ze Starego Laskowca,
- Jerzy Baczewski,
- Eugeniusz Bączyk,
- Kazimierz Dmochowski,
- Mariusz Gorski,
- Tadeusz Krajewski,
- Ireneusz Krystowski,
- Jan Leśniewski,
- Bogdan Pac,
- Władysław Rakowski,
- Stanisław Wiśniewski.

Sobotnia gala była również znakomitą okazją do promocji książki pt. „25 lat Historia Gminy Zambrów” autorstwa sekretarza Gminy - Bogdana Paca.

- „Ukochałem tę Gminę - muszę powiedzieć. (…) W życiu człowieka historią można nazwać dzień wczorajszy albo moment urodzenia - tych wydarzeń w życiu pojedynczego człowieka jest niewiele, ale jest ich dużo więcej w życiu takiej wspólnoty jaką jest Gmina. Uznałem, że historia - 25 lat warte są już opisania. Ponieważ sam uczestniczyłem w tworzeniu historii naszej Gminy, za namową niektórych osób, postanowiłem napisać o tym, co wiem, jak to postrzegałem i jak widziałem zdarzenia, ludzi tworzących tę Gminę i rozwijających ją. Było mi miło współpracować z pierwszym wójtem Kazimierzem Krajewskim, przez długie lata z Kazimierzem Dmochowskim i z obecnym wójtem Jarosławem Kosem. Chciałbym im podziękować za ich dotychczasowy wkład w rozwój Gminy.” – mówił autor publikacji Bogdan Pac.

Po promocji książki oraz filmowej prezentacji gminy Zambrów z lotu ptaka, nadszedł czas na przemówienia. Pierwszy zabrał głos Jarosław Kos, który w swoim wystąpieniu sięgnął wspomnieniami do początku lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to powstała Gmina Zambrów. Wójt dziękował swoim poprzednikom i przewodniczącym rady za wkład pracy wniesiony w rozwój Gminy i poprawę bytu jej mieszkańców. Złożył wyrazy szacunku radnym i sołtysom za współdecydowanie o postępie Gminy oraz wyznaczanie kierunków rozwoju. Marszałkowi, wojewodzie, samorządowi powiatu i miasta oraz władzom okolicznych gmin podziękował za współpracę i zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości, zaś dyrektorom szkół i nauczycielom za wkład, jaki wnieśli w naukę młodych pokoleń, a związkom i organizacjom sportowym za krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży. Wójt dziękował również strażakom ochotnikom i służbom mundurowym za ich ofiarność oraz zespołowi „Laskowianki” za reprezentowanie Gminy i kultywowanie tradycji i dawnych obyczajów. Jarosław Kos nie zapomniał również o Kołach Gospodyń Wiejskich, które promują produkty lokalne i ożywiają działalność świetlic wiejskich. Ponadto wyraził wdzięczność Stowarzyszeniu historycznemu im. 71. Pułku Piechoty za działalność podtrzymującą tradycje narodowe oraz rozwój świadomości patriotycznej.

- „Dziękuję wszystkim, którzy pracowali i pracują na rzecz dynamicznego rozwoju Gminy: naszym rolnikom, przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Dziękuję wszystkim mieszkańcom. 25 lat pracy kolejnych wójtów i rad zaowocowało szybkim rozwojem Gminy Zambrów. (…) Wiemy, że w naszych mieszkańcach jest duży potencjał wsparty pracowitością i zaangażowaniem.” – mówił wójt Jarosław Kos.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Zambrów przedstawił również plany na najbliższe lata:
- „Przed nami mieszkańcami Gminy przyszłość stawiająca kolejne konkretne wyzwania. W naszych planach jest budowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni wraz z kanalizacją, utworzenie gminnego domu kultury i własnego przedszkola. Marzeniem naszym jest własna siedziba Urzędu Gminy.”

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali samorządowcom i mieszkańcom gminy wspaniałej rocznicy i życzyli dalszego wzrostu, rozwoju i sukcesów oraz energii potrzebnej do realizacji kolejnych zadań.

Obchody 25-lecia Gminy Zambrów zakończyły się koncertem Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, która wystąpiła pod batutą hiszpańskiego dyrygenta Juana Garcii Rodrigueza. Łomżyńskiej orkiestrze towarzyszyli Ewa Dębko – sopran oraz Zbigniew Dębko – baryton. Podczas muzycznej uczty uczestnicy gali mogli wysłuchać m.in. znane utwory W.A. Mozarata, G. Cacciniego, G. Bizeta, A.L. Webbera.

Warto przypomnieć, że łomżyńska Filharmonia Kameralna zawitała do Zambrowa w ramach 12. edycji Festiwalu Muzyki Sakralnej „Sacrum et Musica”. Muzyków będzie można posłuchać jeszcze jutro o godzinie 13.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.