Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Afrykański pomór świń!

Wójt Gminy Zambrów informuje, że na terenie województwa podlaskiego wystąpiły ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń, w związku z powyższym gmina Zambrów została podzielona na dwie strefy:

Strefę zapowietrzoną o promieniu 3km w której znalazły się następujące miejscowości:

Wdziękoń Drugi

Wdziękoń Pierwszy

Wierzbowo-Wieś

Na tym obszarze zakazuje się:

 1. wywożenia  świń  oraz  materiału  biologicznego  świń  z  gospodarstw,  bez  zgody  powiatowego  lekarza weterynarii;
 2. przywożenia  do  gospodarstwa  lub  wywożenia  z  gospodarstwa  zwierząt  innych  niż  świnie  bez  zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 3. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 4. organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
 5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 6. organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
 7. wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na tym obszarze nakazuje się:

 1. oczyszczenie,  odkażenie,  a  jeśli jest  to  konieczne,  także  dezynsekcję  środków  transportu  oraz  sprzętu używanego do transportu:

zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;

 1. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,  w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 2. niezwłoczne  powiadamianie  powiatowego  lekarza  weterynarii  przez  posiadaczy  świń  o  wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 3. umieszczenie  na  drogach  wylotowych  z  obszaru,  przed  sklepami,  szkołami,  świetlicami  mat dezynfekcyjnych  nawilżonych  środkiem  dezynfekcyjnym  wskazanym  przez  powiatowego  lekarza weterynarii i oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym;
 4. umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych  środkiem  dezynfekcyjnym  wskazanym  przez  powiatowego  lekarza  weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
 5. pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Strefę zagrożoną wystąpieniem ASF o promieniu 7km poza strefę zapowietrzoną, w której znalazły się miejscowości:

Boruty-Goski, Brajczewo-Sierzputy, Chmiele-Pogorzele, Chorzele, Cieciorki, Długobórz Drugi, Długobórz Pierwszy, Gardlin, Goski-Duże Goski-Pełki, Grabówka, Grochy-Pogorzele, Klimasze, Konopki-Jabłoń, Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Krajewo Białe, Łosie-Dołęgi, Nagórki-Jabłoń, Nowy Laskowiec, Nowy Skarżyn, Osowiec, Poryte Jabłoń, Przeździecko Mroczki, Rykacze, Stare Wądołki, Stary Laskowiec, Stary Skarżyn, Szeligi-Leśnica, Wądołki-Bućki, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Zaręby-Kramki, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Świeżki;

Na tym obszarze zakazuje się:

 1. wywożenia  świń  oraz  materiału  biologicznego  świń  z  gospodarstw,  bez  zgody  powiatowego  lekarza weterynarii;
 2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

Na tym obszarze nakazuje się:

 1. oczyszczenie,  odkażenie,  a  jeśli jest  to  konieczne,  także  dezynsekcję  środków  transportu  oraz  sprzętu używanego do transportu:

zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;

 1. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,  w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 2. niezwłoczne  powiadamianie  powiatowego  lekarza  weterynarii  przez  posiadaczy  świń  o  wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

 

W związku z dość dynamiczną sytuacją w sprawie ASF informujemy, że granice stref mogą w każdej chwili ulec zmianie.

W załączniku rozporządzenie wojewody podlaskiego oraz poglądowa mapa z zanzaczonyi strefami.