Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Uchwała NR 5/16 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 7 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR 5/16

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

z dnia 7 kwietnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia w poczet członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §26 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r. uchwala się, co następuje:

§1. Postanawia się o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Bartłomieja Skarzyńskiego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.