Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Ćwiczenia "Stary Skarżyn 2016"

Pożar w budynku szkoły podstawowej, zgłoszenie o kolejnym zarzewiu ognia w lesie nieopodal oraz wypadek drogowy na pobliskim skrzyżowaniu.

   Z takimi założeniami taktycznymi, wspólnie z kolegami z jednostek OSP całego powiatu oraz funkcjonariuszami Komendy PSP w Zambrowie zmagaliśmy się dzisiaj (22.04.2016) w Starym Skarżynie. Celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działania jednostek włączonych do KSRG, zapoznanie z zasadami prowadzenia działań gaśniczych na terenach wiej
skich, doskonalenie współdziałania jednostek OSP, PSP i innych służb oraz sprawdzenie sprzętu i wyposażenia oraz przygotowania do działań ćwiczących jednostek OSP. Przy okazji kierowcy OSP mogli przypomnieć sobie zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych i jazdę w 
kolumnie.
W ćwiczeniach udział wzięło 15 pojazdów i ponad 80 strażaków, w tym siły z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze Starego Laskowca, Wiśniewa, Rutek, Kołak Kościelnych, Ostrożnego i Szumowa oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Tabędza, Starego Skarżyna, Zbrzeźnicy, Długoborza, Chorzel, Porytego-Jabłoni, Przeździecko-Mroczek i Krajewa Białego.
   Na koniec wszystkie jednostki otrzymały tarcze sygnalizacyjne, tłumice, latarkę z nakładką sygnalizacyjną oraz uniwersalny klucz do hydrantów.