Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Dzisiaj tj. 20.03.2015r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, odbyło się szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowych dla strażaków-ochotników Powiatu Zambrowskiego. Także i nasi ochotnicy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności. Szkolenie poprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie pod dowództwem Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, którym jest podkom. Dariusz Matynka. Ochotnikom zostały przekazane wszelkie zasady i postawy zachowań dotyczące ręcznego kierowania ruchem drogowym w czasie zdarzenia, a także kierowania pojazdami uprzywilejowanymi przez osoby do tego uprawnione. Podkreślone zostało, że brak kierowania ruchem drogowym może spowodować duże utrudnienia w ruchu, korki, a nawet kolejne wypadki lub kolizje i frustrację kierowców, którzy mijają miejsce prowadzenia akcji ratowniczej przez służby.