Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 4/16 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 4/16

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia w poczet członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.Na podstawie §26 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r. uchwala się, co następuje:


§1. Postanawia się o przyjęciu w poczet członków honorowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Piotra Gaworskiego.

§2. Postanawia się o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Karola Boreckiego i druha Michała Zaniewskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezes

Zbigniew Mioduszewski