Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w roku 2015

Sprawozdanie Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Laskowianki” z działalności w roku 2015

W roku 2015, tak ja w poprzednich latach Zespół brał udział w przeglądach, koncertach, festiwalach oraz wielu imprezach okolicznościowych.

25.01.2015 - udział grupy najmłodszej w koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa”;

25.01. 2015 - udział grupy młodzieżowej i najmłodszej w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych w Zambrowie (wyróżnienie);

17.05. 2015 - udział trzech grup w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej (gr. kobiet - II miejsce, gr. Młodzieżowa - II miejsce, gr. dziecięca III -miejsce);

5-7.06. 2015 - pobyt Zespołu na Litwie: 5.06 . - zwiedzanie Wilna, 6.06. - udział w II Festiwalu Kultury Polskiej w Poniewieżu, 7.06. - udział w XIII Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kejdanach;

14.06. 2015 - udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (gr. kobiet i gr. młodzieżowa - wyróżnienie);

12.07. 2015 - występ Zespołu z okazji 50-lecia par małżeńskich;

15.08. 2015 - udział Zespołu w Festynie Gminnym w Konopkach-Jałbrzyków Stok (gr. kobiet i gr. dziecięca);

15.08. 2015 - udział Zespołu (gr. kobiet i gr. dziecięca) w Ogólnopolskim Festiwalu „Barwy Folkloru” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa”, Fundację „Szansa dla Ciebie”, przy współorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie;

19.09.2015 - wyjazd do Karolina na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”;

18.12.2015 - udział Zespołu w  gminnym spotkaniu opłatkowym;

19.12.2015 - udział Zespołu w prezentacjach tradycyjnych potraw wigilijnych i spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

22.12. 2015 - udział w spotkaniu opłatkowym OSP w Starym Laskowcu;

27.12. 2015 - koncert kolęd w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

Zamierzenia na rok 2016

W roku 2016 będziemy kontynuować pracę nad podnoszeniem poziomu artystycznego Zespołu i wzbogacanie repertuaru o nowe pieśni.

Zespół, tak jak w latach poprzednich, będzie brał udział w przeglądach, koncertach, festiwalach oraz wszystkich miejscowych przedsięwzięciach kulturalnych. Chciałybyśmy zrealizować nagranie płyty.


Kierownik Zespołu

Elżbieta Bagińska