Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w roku 2014

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki"

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

W roku 2014 Zespół „Laskowianki" brał udział w wielu koncertach, festiwalach, przeglądach oraz imprezach okolicznościowych. Oto niektóre z nich:

 • 06.01. Przegląd Zespołów Kolędniczych w Bogutach Piankach

 • 26.01. Udział (gr. dorosłych i dzieci) w koncercie z okazji Dnia Babci i dziadka zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa" w Zambrowie

 • 15.02. Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Zambrowie (wszystkie grupy) widowisko pt. Święte Wieczory" I miejsce

 • 22.02. Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych W Łomży I miejsce

 • 18.05 Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i gawędziarzy Ludowych - Zbójna gr. dorosłych I miejsce, gr. młodzieżowa II m.

 • 15.06. Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie gr. dorosłych i gr. młodzieżowa - wyróżnienie

 • 29.06. Udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Kurzętniku

 • 05.07. IX Ogólnopolskie Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych „Folklor i Biesiada" Kwidzyn (puchar za piosenkę dla wójta gminy Ryjewo)

 • 27.07. Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni - Młode Glosy" w Waniewie gr. dorosłych i młodzieżowa) II miejsce

 • 03.08. Udział zespołu w Festynie Rodzinnym - Gołasze-Dąb

 • 24.08. Udział (wszystkie grupy) w Festynie Rodzinnym „Gmina-Straż-Rodzina" w Starym Laskowcu

-14.09. Udział (gr. dorosłych) w imprezie plenerowej „Podlasie Ziołami Pachnące" i Dożynki Wojewódzkie w Białostockim Muzeum Wsi, w ramach której odbył się festyn zorganizowany przez Podlaską Izbę Rolniczą pt. „Piknik Drobiowy" W konkursie na potrawę z drobiu I miejsce zajęła „Laskowianka" Jolanta Wielgat.

21.09. Występ z okazji jubileuszu 50-lecia par małżeńskich

 • Kontynuowanie dotychczasowej pracy nad poziomem zespołów

 • Wzbogacanie repertuaru o nowe pieśni i obrzędy

 • Udział zespołu w koncertach, przeglądach, festiwalach

 • Wyjazd zespołu (gr. dorosła) na XIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy" w Kejdanach na Litwie

 • Wydanie płyty z repertuarem zespołu

  Kierownik zespołu

  Elżbieta Bagińska