Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w roku 2013

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki”

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Rok 2013 tak jak poprzednie obfitował w wiele wydarzeń artystycznych takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy. Z zespołu odeszły najstarsze członkinie zespołu: Janina Mioduszewska, Helena Okulewicz, Maria Walczuk
i Maria Jarząbek. Do zespołu dołączyła jeszcze jedna grupa wiekowa – dziecięca. W tej chwili jest to zespół trzypokoleniowy. Dorośli: Alina Babińska, Jolanta Wielgat, Dorota Gołaszewska , Agata Zaręba, Marzena Alejnikow, Grażyna Godlewska. Grupa młodzieżowa : Aleksandra Marczak , Roksana Ogórkowska, Weronika Orłowska, Andżelika Zaręba, Milena Zaręba, Joanna Babińska, Klaudia Mierzejewska. Grupa dziecięca: Natalia Alejnikow, Tomasz Mioduszewski, Martyna Jankowska, Justyna Kruszewska, Elżbieta Kotowska, Weronika Gawkowska, Oliwia Pachucka.

Udział zespołu w przeglądach i koncertach w roku 2013

- 06.01. Przegląd Zespołów Kolędniczych w Bogutach

- 15.01. Udział zespołu w Spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie

- 20.01. Udział (gr. dorosłych) w koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie

- 27.01. Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Zambrowie (grupa mł.) I m.

- 03.02. Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych – Hajnówka (gr. młodzieżowa) I m.

- 19.05. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i  Gawędziarzy Ludowych – Zbójna

gr. dorosłych III m, gr. mł. III m.

- 14.06. Występ zespołu (gr. mł.) na Powiatowym Przeglądzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa „ w Zambrowie

- 05.07. III Międzynarodowe, VIII Ogólnopolskie Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych „Folklor i Biesiada” Kwidzyn (puchar za piosenkę ułożoną dla wójta gminy Kwidzyn)

- 01.08. Występ z okazji 50-lecia par małżeńskich

- 10.08. Koncert na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie w ramach Festiwalu Kultury Kresowej

- 19-23.08. Warsztaty muzyczne w Wymysłach koło Mrągowa (gr. mł.)

- 22.09. Występ zespołu z okazji otrzymania przez OSP w Laskowcu nowego wozu strażackiego

- 05.10. I Krajowy Festiwal Seniorów „Śpiewaj Razem z Nami” Krzykosy 2013 (puchar za piosenkę ułożoną dla wójta gminy Krzykosy)

- 20.10. Czerwony Bór – występ zespołu z okazji 120-tej rocznicy uruchomienia kolei nadnarwiańskiej Łapy-Ostrołęka

- 17.12. Udział zespołu w spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych organizowanym przez Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie

- 22.12. Udział zespołu w spotkaniu opłatkowym OSP w Laskowcu

- 26.12. Koncert kolęd w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie

- 29.12. Koncert kolęd w kościele w Małym Płocku

- 30.12. Koncert kolęd na spotkaniu opłatkowym Gminy Zambrów


Zamierzenia na rok 2014

- Kontynuowanie dotychczasowej pracy nad poziomem artystycznym zespołów

- Wzbogacenie repertuaru o nowe pieśni

- Udział w przeglądach i festiwalach muzyki ludowej

- Udział zespołu (dorośli) w Przeglądzie w Kejdanach na Litwie.

- Udział zespołów we wszystkich miejscowych przedsięwzięciach kulturalnych

- Udział grupy dziecięcej w „Przeglądzie Teatrów Obrzędowych” w Zambrowie

- Koncerty kolęd w zambrowskich kościołach


Kierownik Zespołu - Elżbieta Bagińska