Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w latach 2001-2007


2001 r. - udział w I Przeglądzie Teatrów Obrzędowych Zambrów

2001 r. - udział w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna (II nagroda)

2001 r. - Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród

2001 r. - udział w II Prezentacjach Tradycji Ludowych Województwa Podlaskiego „Weekend Kultury 2001” Ciechanowiec (wyróżnienie)

2002 r. - udział w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna (III nagroda)

2002 r. - udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie

2002 r. - udział w IV Prezentacjach Tradycji Ludowych Województwa Podlaskiego Białystok

2002 r. - obchody XX-lecia istnienia zespołu

2002 r. - udział w Dożynkach Diecezjalnych na Górze Grabarce. Uroczystość ta połączona była z otwarciem zbiornika retencyjnego w Kleszczelach

2002 r. - udział w obchodach 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoborzu

2002 r. - Wigilia w Urzędzie Gminy, śpiewając ludowe i tradycyjne polskie kolędy

2003 r. - udział w Europejskiej Konferencji Organizacji Rolniczych i Spółdzielczych na temat „Przyszłość Rolnictwa w Poszerzonej Europie” w Warszawie - zespół reprezentował województwo podlaskie

2003 r. - Audycje muzyczne dla zambrowskich szkół podstawowych nt. „Poznajemy elementy kultury naszego regionu”

2003 r. - udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Zbójnej

2003 r. - „III Podlaskie Święto Chleba” w Ciechanowcu

2003 r. - udział Wojewódzkich Dożynkach - „Święto Plonów 2003” w Drohiczynie

2003 r. - udział w uroczystości Złotych Godów obchodzonych przez mieszkańców Gminy Zambrów

2003 r. - Wigilia i Spotkanie Opłatkowe w Szkole Podstawowej w Laskowcu

2004 r. - udział w imprezie pt. „Bliżej Europy” Szkoła Podstawowa w Osowcu

2004 r. występ w czasie VII Wojewódzkiego Zjazdu Kółek Rolniczych w Łomży

2004 r. - udział w XI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym – PODR Szepietowo

2004 r. IV Podlaskie Święto Chleba - Ciechanowiec

2004 r. - „Podlasie w stolicy” – I impreza pod patronatem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Plac Zamkowy Warszawa

2004 r. - występ na targach - Podlaskie Specjały Regionalne – Białystok

2005 r. - występ z okazji „Światowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej”

2005 r. - „Podlasie w stolicy” – II impreza pod patronatem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Plac Zamkowy - Warszawa

2005 r. - występ na I Ogólnopolskiej Wystawie Bydła i XII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach z Doradztwem Rolniczym – PODR Szepietowo

2005 r. - Ogólnopolskie Dożynki Rolników - Częstochowa

2005 r. - występ na spotkaniu rolników z Podlasia i Czech w Pradze,

2005 r. udział w uroczystości Złotych Godów obchodzonych przez mieszkańców Gminy Zambrów .

2005 r. - Wigilia i Spotkanie Opłatkowe w Szkole Podstawowej w Laskowcu.

2005 r. – występ w Kościele pw. Św. Ducha

2005 r. - Kolędy i Pastorałki- Msza w Parafii Trójcy Przenajświętszej

2006 r. - występ podczas Obchodów Dnia Kobiet, organizowanego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szkole Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
2006 r. - III impreza pod patronatem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – Plac Zamkowy Warszawa

2006 r. - udział w XIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach z Doradztwem Rolniczym – PODR Szepietowo

2006 r. - występ podczas „Dni Święta Księcia Giedymina ” – Wilno

2006 r- Kolędy i Pastorałki- Msza w Parafii Trójcy Przenajświętszej

2007 r. – występ w czasie promocji książki „Historia Gminy Zambrów”

2007 r. - występ na imprezie regionalnej pod hasłem „I Spotkanie z Tradycją” - Wola Zambrowska

2007 r. - występ podczas Obchodów Dnia Kobiet, organizowanego przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szkole Agroprzedsiębiorczości Zambrów
2007 r. - występ podczas Międzynarodowych Targów „EuroGastro” - Pałac Kultury i Nauki Warszawa

2007 r. - udział w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2007 (II miejsce)

2007 r. IV impreza pod patronatem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - fronton Teatru Wielkiego Warszawa

2007 r. - udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (II miejsce)

2007 r. - występ w czasie imprezy IV Święto Mleka w Szumowie

2007 r. - występ na III Podlaskim Festiwalu Borowika Białystok

2007.r - Kolędy i Pastorałki- Msza w Parafii Trójcy Przenajświętszej