Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w roku 2015

Sprawozdanie z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu w roku 2015


Zaplanowane działania na rok 2015 zostały zrealizowane, a nawet wykonane z nadwyżką. W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele zebrań oraz spotkań związanych

z udziałem i organizacją różnych . Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu liczy obecnie 37 członkiń. I tak:

01.08.2015 - panie brały czynny udział w zawodach sportowych w Szumowie. Konkurencje odbywały się w 3 kategoriach: piłka siatkowa, halowa piłka nożna oraz przeciąganie liny;

08.03.2015 - odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Zambrów Strażaków w Tenisie Stołowym, w którym panie brały udział, zajmując czołowe miejsa na liście zwycięzców;

Marzec 2015 - przez 3 weekendy członkinie KG wraz ze strażakami brały czynny udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zakończonym egazaminem;

12.04.2015 - panie, tworząc drużynę, uczestniczyły w Otwartych Mistrzostwach Gminy Zambrów w Piłce Siatkowej, zajmując III miejsce;

16.05.2015 - panie uczestniczyły w przygotowaniu i obsłudze Festynu i Majówki Strażackiej;

28.08.2015 - w Starym Laskowcu, jak co roku, zatrzymuje się pielgrzymka idąca do Hodyszewa, której wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani upieczonymi przez panie z KG ciastami oraz kawą i herbatą.

31.08.2015 - Strażacy z Gminy Zambrów rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych na boisku w Nowym Laskowcu, panie zaś przygotowały poczęstunek dla komisji zawodów oraz gości którzy zaproszonych na zawody;

13.09.2015 - panie aktywnie dopingowały swoje drużyny na VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Szumowie - po zawodach panie zorganizowały spotkanie integracyjne w Starym Laskowcu;
Grudzień 2015 - panie z KG wraz ze strażakami bardzo aktywnie zaangażowały się

w przygotowanie Szlachetnej Paczki dla rodziny, którą wszyscy pragnęli obdarować;

22.12.2015 - panie z KG brały udział w uroczystum spotkaniu opłatkowym, po którym wraz ze strażakami, paniami z zespołu Laskowianki i zaproszonymi gośćmi zasiadły do wigilijnego stołu.

Jak wynika z wyżej wymienionej informacji Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu pracowało i uczestniczyło bardzo aktywnie w różnych przedsięwzięciach prowadzonych zarówno przez KG, jak i OSP w Starym Laskowcu. W związku z powyższym na przyszły rok zaplanowane zostały następujące szkolenia oraz spotkania:

Marzec - szkolenie i doskonalenie umiejętności z samodzielnego wykonywania stroików i dekoracji świątecznych;

Kwiecień - szkolenie z pielęgnacji kwiatów i drzewek ozdobnych i owocowych;

Maj - spotkanie integracyjne;

Lipiec - wycieczka rowerowa połączona z ogniskiem;

Sierpień - obsługa uczestników pielgrzymki do Hodyszewa;

Listopad - spotkania poświęcone nauce szycia haftem krzyżykowym i szydełkowania oraz prezentacja wykonanych prac;

Grudzień – stroiki Bożonarodzeniowe – doskonalenie zdobytych umiejętności oraz wprowadzanie nowych pomysłów.

Dziękujemy wszystkim którzy pomagają, wspierają i współpracują z nami. Dziękujemy władzom samorządowym za przychylność i pomoc w organizacji naszych działań.

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich

                                                                  Anna Mioduszewska