Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w roku 2014

Stary Laskowiec, 7 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu

Zaplanowane działania na rok 2014 zostały zrealizowane a nawet przekroczone. W okresie sprawozdawczym odbyły się zebrania oraz spotkania związane z udziałem i organizacją różnych działań i okoliczności. W roku 2014 członkinie KG brały czynny udział w wydarzeniach i projektach takich jak:

W dniach 13.01.2014 do 24.01.2014 - udział w kursie bukieciarz-florysta, gdzie członkinie KG zdobywały wiedzę na temat metod i sposobów układania kwiatów oraz robienia pięknych stroików.

W dniach od 27.01.2014 do 31.01.2014 panie z KG brały udział w kursie obsługi

komputera.

02.08.2014 - członkinie KG wraz ze swymi rodzinami oraz strażakami brały udział w

rajdzie rowerowym, który był przygotowaniem do drugiego większego rajdu.

15.08.2014 - odbył się drugi rajd rowerowy, w którym w sumie wzięło udział 52 osoby.

24.08.2014 - odbył się festyn w ramach projektu "Gmina-Straż- Rodzina", gdzie w ramach działalności członkinie KG przygotowały wiele potraw i ciast dla uczestników festynu.

29.08.2014 - panie z KG jak co roku przyjęły w Starym Laskowcu pielgrzymkę idącą do Hodyszewa, której wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani upieczonymi ciastami oraz kawą i herbatą.

06.09.2014 - wyjazd na szkolenie integracyjne "Zdrowo i bezpiecznie" do Piątnicy gdzie odbyły się zawody strzeleckie, zwiedzanie fortów, poznanie ich historii, obejrzenie ciekawych eksponatów w tamtejszym muzeum zjazdy po 200-metrowej linie oraz paintball.

22.12.2014 - panie z KG brały udział w uroczystum spotkaniu opłatkowym po którym wraz ze strażakami i zaproszonymi gośćmi zasiadły do wigilijnego stołu.

Jak wynika z wyżej wymienionej działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu pracowało i uczestniczyło w różnych działanich oraz projekcie "Działaj Lokalnie" bardzo aktywnie.

W związku z powyższym na przyszły rok zaplanowane zostały następujące szkolenia oraz spotkania:

Marzec - szkolenie i doskonalenie umiejętności z samodzielnego wykonywania stroików i dekoracji świątecznych Maj - spotkanie integracyjne Lipiec - wycieczka rowerowa połączona z ogniskiem Sierpień - obsługa uczestników pielgrzymki Sierpień- rajd rowerowy

Grudzień - stroiki Bożonarodzeniowe - doskonalenie zdobytych umiejętności oraz wprowadzanie nowych pomysłów.


Dziękujemy wszystkim którzy pomagają, wspierają i współpracują z nami. Dziękujemy władzom samorządowym za przychylność i pomoc w organizacji naszych działań.

Prezes Koła

Anna Mioduszewska