Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Działalność w roku 2013

 Stary Laskowiec, 06.02.2014 r.

Sprawozdanie z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu w roku 2013

Zaplanowane działania na rok 2013 zostały zrealizowane a nawet przekroczone.

W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele zebrań oraz spotkań związanych z udziałem i organizacją różnych działań i okoliczności. W roku 2013 członkinie KG brały czynny udział w projekcie „Kulturalni Strażacy“. Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu liczy obecnie 37 członkiń.

I tak :

W dniach 1-3 luty 2013r. Odbył się turniej gry w tenisa stołowego, w którym panie brały udział, zajmując czołowe miejsa na liście zwyciezców.

Dnia 16.03 odbyło się szkolenie mające na celu naukę samodzielnego wykonywania stroików oraz dekoracji wielkanocnych.

W dniach 13-14.07 panie z KG wraz ze strażakami uczestniczyły w warsztatach Kulinarno-Historycznych, które odbyły się w miejscowości Wymysły koło Mrągowa.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty z organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, a następnie zwiedzanie miejsc związanych z lokalną historią, takich jak: Reszel, Kętrzyn, Św. Lipka.

Drugi dzień poświęcony był zajęciom warsztatowym, wymianie doświadczeń kulinarnych oraz degustacji przygotowanych potraw, podczas której nastąpiło podsumowanie warsztatów.

22.08 wzięto udział w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów“, na którym prezentowane były dania i nalewki wykonane według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

23.08 w Starym Laskowcu, jak co roku, zatrzymuje się pielgrzymka idąca do Hodyszewa, której wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani upieczonymi przez panie z KG ciastami oraz kawą i herbatą.

25.08 wyjazd na Warsztaty Ekologiczno-Zielarskie w gospodarstwie zielarskim Ziołowy Zakątek w miejscowości Koryciny, na którym uczestniczki warsztatów poszerzały swoją wiedzę na temat ziół oraz ich zastosowania w lecznictwie, kosmetologii oraz gastronomii.

22.09 odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Kulturalni Strażacy“, na którym prezentowano mnóstwo wypieków, potraw i nalewek przygotowanych przez panie z KG.

Uczestnicy mieli możliwość degustacji przygotowanych potraw oraz poznania i wymiany przepisów.

Chcąc poszerzać swoją wiedzę na temat finansów oraz dobrego zarządzania własnymi gospodarstwami domowymi oraz rolnymi, członkinie KG wzięły udział w spotkaniach pod nazwą Edukacja Finansowa ABC przedsiębiorczości, które odbyło się od 24 do 26.09. Podczs spotkań uczestniczki poznawały zasady zbierania i analizy danych finansowych własnych gospodarstw, dobrago zarządzania finansami gospodarswa oraz możliwościami inwestycyjnymi krótko i długoterminowymi.

W dniach od 19.11 do 09.12 odbyło się szkolenie „Pracownik Branży Ekoturystycznej“, na którym panie poznały mnóstwo nowych przepisów, metod dekoracji potraw i stołów.

10.12 odbyło się szkolenie, na którym uczono się robienia pięknych dekoracji i stroików Bożonarodzeniowych.

22.12 panie z KG brały udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym, po którym wraz ze strażakami, paniami z zespołu Laskowianki i zaproszonymi gośćmi zasiadły do wigilijnego stołu.

Jak wynika z wyżej wymienionej działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Laskowcu bardzo aktywnie pracowało i uczestniczyło w różnych działaniach oraz projekcie „Kulturalni Strażacy“.

Na rok 2014 zaplanowane zostały następujące szkolenia oraz spotkania:

Marzec – szkolenie i doskonalenie umiejętności z samodzielnego wykonywania stroików i dekoracji świątecznych.

Kwiecień – szkolenie z pielęgnacji kwiatów i drzewek ozdobnych i owocowych.

Maj – spotkanie integracyjne.

Lipiec - wycieczka rowerowa połączona z ogniskiem.

Sierpień – uczestnictwo w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo“, obsługa uczestników pielgrzymki

Listopad - spotkania poświęcone nauce szycia haftem krzyżykowym i szydełkowania oraz prezentacja wykonanych prac

Grudzień – stroiki Bożonarodzeniowe – doskonalenie zdobytych umiejętności oraz

wprowadzanie nowych pomysłów.


Dziękujemy wszystkim którzy pomagają, wspierają i współpracują z nami. Dziękujemy władzom samorządowym za przychylność i pomoc w organizacji naszych działań.


Anna Mioduszewska