Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Zebranie Walne z 16 stycznia 2016r.

W minioną sobotę, 16 stycznia członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu spotykali się na Walnym Zebraniu, aby ocenić i podsumować działalność w 2015 roku.


  Jak na tego typu zebranie przystało uczestniczyli w nim wszyscy członkowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władzę samorządową między innymi starosta powiatu zambrowskiego, wójt Gminy Zambrów, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie. Podsumowana została działalność jednostki z roku ubiegłego, zarówno ta mająca na celu niesienie pomocy innym, ale także działalność społeczno-kulturowa. Szczególną uwagę jednak poświęcono omówieniu akcji, w których jednostka brała udział.

  Co prawda rok 2015. można nazwać "spokojnym" dla naszej jednostki, najwięcej zdarzeń związanych było z gaszeniem pożarów wywołanych ubiegłoroczną suszą. Jak co roku dokonano bilansu zdarzeń oraz odczytano listę osób, które w nich uczestniczyły. Podsumowano działalność Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu "Laskowianki", które wchodzą w struktury OSP. Ponadto, w związku z kończącą się kadencją zarządu, zaszły zmiany w owym dowództwie jednostki i z dniem 16 stycznia 2016r. zarząd tworzą: Karol Krystosiak, Urszula Piotrowska, Izabela Gaworska, Jacek Traczyk, Jacek Skarzyński, Łukasz Milczewski, Mariusz Samson i Przemysław Zalewski na czele z nowym prezesem jednostki: Zbigniewem Mioduszewskim. Także w Komisji Rewizyjnej zaszły zmiany i jej skład obecnie tworzą: Waldemar Ryszard Jeziorowski, Bogdan Pac oraz Krzysztof Koliński. W trakcie zebrania wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie. Oprócz tego, zostało wspomniane, że druhny i druhowie brali udział w licznych kursach szkoleniowych oraz akcjach charytatywnych. Jedną z takich akcji była organizacja "Szlachetnej Paczki".

Zespół ludowy uczestniczył w wielu wydarzeniach artystycznych takich jak festiwale oraz przeglądy. Koło Gospodyń Wiejskich brało udziałw różnych konkursach oraz angażowało się w życie Starego Laskowca. Cały rok został podsumowany jako bardzo udany i pracowity. Tradycyjnie zebranie zakończono uchwałą dotyczącą ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016.