Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 3/16 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

UCHWAŁA NR 2/16

WALNEGO ZEBRANIA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

16 stycznia 2016r.

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.


Na podstawie §20 oraz §21 ust. 2 pkt 6 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.Wybiera się Komisję Rewizyjną Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu w składzie:

1.2.1)Waldemar Ryszard Jeziorowski - Przewodniczący,

1.2.2)Bogdan Pac - Sekretarz,

1.2.3)Krzysztof Koliński - Członek.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

Przewodniczący Walnego Zebrania