Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 2/16 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

UCHWAŁA NR 1/16

WALNEGO ZEBRANIA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

16 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §20 oraz §21 ust. 2 pkt 5 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:§ 1.Wybiera się Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu w składzie:

1.2.1)Zbigniew Mioduszewski - Prezes,

1.2.2) Karol Krystosiak - Wiceprezes-Naczelnik,

1.2.3)Urszula Piotrowska - Skarbnik,

1.2.4)Izabela Gaworska - Sekretarz,

1.2.5)Jacek Traczyk - Zastępca Naczelnika,

1.2.6)Jacek Skarzyński - Gospodarz,

1.2.7)Łukasz Milczewski - Kronikarz,

1.2.8)Mariusz Samson - Członek,

1.2.9)Przemysław Zalewski - Członek.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Bogdan Pac

Przewodniczący Walnego Zebrania