Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 1/16 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 2 stycznia 2016 r.


UCHWAŁA NR 1/16
ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM LASKOWCU 
z dnia 2 stycznia 2016 r.
w sprawie skreślenia z listy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu. 


Na podstawie §15 ust. 2 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

  1. Z powodu śmierci postanawia się o skreśleniu z listy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druha Tadeusza Ogórkowskiego.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi Zarządu – Naczelnikowi oraz Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                             Prezes Zarządu
                                                           Janusz Matczuk