Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Wyjazd szkoleniowy do Białegostoku

Ochotnicy ze Starego Laskowca na szkoleniu w Białymstoku

  9 stycznia członkowie naszej jednostki, wraz z zaproszonymi gośćmi, uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Białegostoku. Byliśmy w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Białymstoku. Ta JRG dysponuje obecnie 11 samochodami, ochrania północną część miasta Białystok o powierzchni około 24 km2 oraz teren gmin: Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka o łącznej powierzchni 522 km2. Jednak nas najbardziej interesowała specjalizacja tej jednostki – przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, którego zasięg obejmuje teren całego województwa, a także część Litwy. Mogliśmy podziwiać sprzęt o wartości wielu milionów. Nasi koledzy z PSP udowodnili nam jego przydatność. Korzystając z gościnności dowódcy JRG - st. kpt. mgr inż. Andrzeja Łęczyckiego, poznaliśmy możliwości działania specjalistycznej formacji PSP. Po prezentacji wspólnie stwierdziliśmy, że według powszechnej opinii o lepszej jakości wyposażenia zachodnich służb pożarniczych, nie mamy się czego wstydzić.

  Po zakończonym pokazie uczestniczyliśmy w oryginalnych warsztatach. Dziękujemy Wójtowi Gminy Zambrów za pomoc w organizacji wyjazdu.

  Jednocześnie Zarząd OSP oraz wszyscy członkowie dziękują w imieniu swoim oraz kolegów z OSP w Zbrzeźnicy za oddane głosy w konkursie pt. "Strażacy na Medal". Kto jeszcze nie zagłosował ten ma czas do 21 Stycznia. Prosimy o wsparcie! Emotikon smile!