Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Szlachetna Paczka

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, chcielibyśmy podziękować wszystkim i każdemu z osobna, kto przyczynił się do zrealizowania projektu pomocy rodzinie potrzebującej. Nasza jednostka bowiem wzięła udział w akcji "Szlachetna paczka". Już wkrótce zebrane przez nas dary zostaną przekazane dla rodziny w potrzebie. Dziękujemy wszystkim strażakom naszej jednostki, miejscowemu Kole Gospodyń Wiejskich, mieszkańcom wsi i pobliskich miejscowości oraz wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wkład w akcję. Jak widać Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko pomoc w gaszeniu pożarów czy likwidacji innych zagrożeń.