Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 5/15 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 5/15

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Starym Laskowcu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.

Na podstawie §26 pkt 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Podejmuje się decyzję o przystąpieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.

§ 2. Do reprezentowania w Stowarzyszeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu deleguje się druha Krzysztofa Kolińskiego.

§ 3. Niniejszą uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.