Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 3/15 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 7 lutego 2015

UCHWAŁA NR 3/15

WALNEGO ZEBRANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

z dnia7 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Na podstawie §20 oraz §21 ust. 2 pkt 6 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1) odwołuje się ze składu Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druhnę Anettę Kossakowską;

2) powołuje się do składu Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu druhnę Annę Mioduszewską.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

………………………………..

Przewodniczący Walnego Zebrania