Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

UCHWAŁA NR 1/15 WALNEGO ZEBRANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU z dnia 7 lutego 2015

UCHWAŁA NR 1/15

WALNEGO ZEBRANIA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM LASKOWCU

z dnia 7 lutego 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi OSP w Starym Laskowcu.

Na podstawie §21 ust. 2 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się, po wysłuchaniu i zatwierdzenieniu sprawozdań Zarządu z działalności OSP oraz po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP, udzielić absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu za działalność w roku 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Pac

………………………………..

Przewodniczący Walnego Zebrania