Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Zgodnie ze statutem członkowie OSP zobowiązani są do wniesienia składki członkowskiej. W bieżącym roku wysokość składki ustalono na 20 zł. Opłatę można uiścić u druha Łukasza Milczewskiego (tel. kontaktowy 796-141-467) lub bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki. Uwaga,  nie ma możliwości opłaty składki w sklepie w Starym Laskowcu.

Dane do przelewu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Laskowcu,
Stary Laskowiec 6, 18-300 Zambrów

BS Zambrów

20 8775 0009 0010 0100 0299 0001


Tytułem: Składka członkowska za 2019 (imię i nazwisko).