Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OGŁOSZENIE
Zgodnie ze statutem, członkowie OSP zwyczajni ( nie dotyczy honorowych, Koła Gospodyń, Zespołu Laskowianki, MDP) zobowiązani są do wniesienia składki członkowskiej za rok 2018r. Stosownie do podjętej uchwały podczas Zebrania Walnego- składka w tym roku wynosi 20 zł. Od dnia 24.03.2018 (sobota) do 30.04.2018 (poniedziałek) będzie można wpłacić subsydium członkowskie w sklepie w Starym Laskowcu podpisując listę. Osoby, których obowiązek ten nie dotyczy, także mogą wpłacić składkę.