Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Historia OSP w Starym Laskowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Laskowcu powstała w sierpniu 1927 r. Animatorami jednostki OSP byli: radny Józef Truchel  oraz Jan Wdziękoński i Antoni Rutkowski.


W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Jan Wdziękoński – prezes, mieszkaniec Wdziękonia Pierwszego,
 • Antoni Rutkowski – naczelnik,
 • Stanisław Milczewski – zastępca naczelnika,
 • Zygmunt Leszczyński – skarbnik,
 • Józef Truchel – sekretarz.

skanowanie0040


W chwili jej założenia Jednostka liczyła 18 członków. Na początku strażacy – ochotnicy mieli na wyposażeniu dwa beczkowozy konne oraz sikawkę ręczną.
W 1935 r., dzięki dużemu zaangażowaniu państwa Rutkowskich, nauczycieli miejscowej szkoły, oddano do użytku pierwszy budynek remizy.
W 1938 r. miał miejsce duży pożar w Starym Laskowcu. Mimo wysiłków miejscowych strażaków, spłonęło pół wioski.

W czasie II wojny budynek remizy legł w gruzach, a sprzęt gaśniczy został zniszczony. Po wojnie działalność Jednostki reaktywowano.


Skład Zarządu po II wojnie światowej tworzyli:

 • Jan Wdziękoński – prezes,
 • Aleksander Nowacki – naczelnik,
 • Stanisław Milczewski – zastępca naczelnika,
 • Bronisław Wierzbowski – sekretarz,
 • Józef Truchel – skarbnik.

W pierwszych latach po wojnie Jednostka liczyła 30 członków. Własnymi siłami odbudowano budynek remizy. W 1953 r. Jednostka otrzymała motopompę
M 400, drabinę Szczerbowskiego, prądownicę, sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie.
W 1960 r. zmienił się skład Zarządu. Tworzyli go wówczas:

 • Franciszek Pastorczyk – prezes,
 • Aleksander Nowacki – naczelnik,
 • Henryk Milczewski – zastępca naczelnika,
 • Jan Matczuk – skarbnik,
 • Józef Walczuk – sekretarz.

skanowanie0037

Na początku lat 60 - tych część remizy wynajęto Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zambrowie, dzięki czemu uzyskano fundusze na rozbudowę budynku i dobudowę części garażowo - bojowej, którą ukończono na początku lat 70 – tych.
W 1972 r. Jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy STAR 25 GBM2/8, zwany pieszczotliwie „Babcią”, który służył Jednostce do 1997 r. Kierowcami w kolejności byli: Włodzimierz Truchel, Eugeniusz Tarnowski, Waldemar Matczuk, Waldemar Ogórkowski. Obecnie wozem bojowym kieruje Jacek Skarzyński.


W 1995 r. Jednostka OSP w Starym Laskowcu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co już w 1997 r. poskutkowało zmianą samochodu bojowego. Wysłużoną  „Babcię” zastąpił nowszy STAR 244 GBA2/5/16.

skanowanie0023


Rok 1999 przyniósł remont kapitalny remizy i rozbudowę części garażowej, kolejne zaś lata dalszy rozwój Jednostki, co skutkowało bardzo wysokimi lokatami drużyn laskowieckiej straży na zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.


Od lutego 2008, do roku 2012. skład Zarządu tworzyli:

 • Grzegorz Malinowski – prezes,
 • Kazimierz Krajewski – wiceprezes,          
 • Krzysztof Koliński – wiceprezes-naczelnik,
 • Kazimierz Milczewski – zastępca naczelnika       
 • Urszula Piotrowska – skarbnik,         
 • Bogdan Pac – sekretarz,
 • Henryk Tarnowski – gospodarz,
 • Tomasz Koliński – kronikarz.

Nowy Zarząd z miejsca podjął energiczne działania na rzecz rozwoju jednostki - dla dobra wszystkich jej członków, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości, w tym i mieszkańców Zambrowa (członkowie OSP Stary Laskowiec wielokrotnie brali udział w akcjach ratowniczych na terenie miasta).


Jeszcze w 2008 r., przy wsparciu władz Gminy Zambrów, udało się zakupić na potrzeby jednostki, kosztem 150 tys. zł, samochód bojowy Mercedes-Benz 1222 AF i motopompę „Tohatsu” (koszt 25 tys. zł).

obrazekduzy__11_

Od 18 sierpnia 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Laskowcu zyskała status organizacji pożytku publicznego. Według Statutu celami stowarzyszenia są m.in.: zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych, informowanie o zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działalności kulturalnej. Oprócz działań pożarniczo-ratowniczych, to właśnie działalność sportowa i kulturalna jest priorytetem dla prężnie działającego Zarządu. Dlatego do działalności dorosłych strażaków – ochotników,  garnie się młodzież, co w dzisiejszych realiach, jest pewnym ewenementem. Od 2008 r. w strukturze jednostki funkcjonuje Zespół Śpiewaczy „Laskowianki”.

Jednostka OSP w Starym Laskowcu liczyła wówczas 86 członków, z czego 26 - to członkowie  zwyczajni, 19 - członkowie honorowi, 30 - chłopcy wchodzący w skład Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i 21 kobiet i dziewcząt z drużyny żeńskiej.

Zarząd OSP w kadencji od stycznia 2012 do stycznia 2016r. tworzyli:

 • Janusz Matczuk - prezes
 • Karol Krystosiak - wiceprezes-naczelnik
 • Urszula Piotrowska - skarbnik
 • Jacek Traczyk - sekretarz
 • Grzegorz Leszczyński - gospodarz
 • Izabela Gaworska - kronikarz

Rok 2012 przyniósł nie tylko zmiany w zarządzie, ale także w postaci remontu remizy OSP. Jak wspomniano wyżej ochotnikom najbardziej zależało na rozbudowie części garażowej budynku, ponieważ straż posiada dwa samochody pożarnicze. Po za rozbudową części garażowej przeprowadzone zostały liczne prace na zewnątrz i wewnątrz remizy ( wykonano nowy strop, nadbudowę na części budynku, oddzielono część garażową od pozostałych pomieszczeń budynku, a na koniec elewację).

Z rokiem 2012 można także kojarzyć Jubileusz 85-lecia od powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu. Świętowanie tej rocznicy przypadło na 23 września. Obchody rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Msza odbyła się w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie i celebrowana była przez księdza dziekana Jerzego Samsela. We mszy wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, a także pododdziały strażaków z OSP Stary Laskowiec. Główna część jubileuszu odbyła się w sali bankietowej przy ulicy Fabrycznej w Zambrowie. Podczas uroczystości zasłużonym strażakom wręczono medale i odznaczenia.
Także  w ówczesnym roku, swój jubileusz obchodził zespół "Laskowianki", który działa w strukturach straży. Zespół obchodził  30 rocznicę działalności, a główna część obchodów odbyła się w  Zambrowskim Centrum Kultury.  
Ponadto, w struktury OSP włączono "Koło Gospodyń Wiejskich". Do koła oprócz pań ze Starego Laskowca, wstąpiły panie z pobliskich wiosek. Pod przewodnictwem Zarządu szybko zaczęły twórczą działalność. Przedstawicielkami KGW są: Anna Mioduszewska, Luiza Saniewska, Danuta Samson i Justyna Skarzyńska. Koło liczy 32 członków.


2013 zaowocował w  kolejne zakupy i doposażenie jednostki. Najważniejszym było otrzymanie nowego samochodu bojowego MAN. Najnowszy nabytek to wóz ciężki wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 4 tysiące litrów oraz autopompę o wysokiej wydajności 2,4 tys. l/min. Pojazd pochodzi z rynku wtórnego, kabina i podwozie wykonane zostały w 2006 roku, ale strażacy podkreślają, że auto jest zachowane w bardzo dobrym stanie. "Wóz, który otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym znacząco wpłynie na poprawę pracy naszej jednostki. Teraz po dotarciu na miejsce pożaru możemy znacząco wesprzeć działania ratowniczo-gaśnicze. W poprzednim wozie, który pomimo swojego wieku był bardzo dobry, wadą była mała pojemność zbiornika. "-powiedział  prezes OSP Janusz Matczuk. Dotychczasowy wóz został przekazany kolegom z OSP Łady Borowe. 

man11__1_


Z kolejnym rokiem, działalność jednostki rozszerzała się. W 2014r. organizowano liczne imprezy społeczno-kulturowe i sportowe nie tylko te o charakterze wyłącznie pożarniczym. Odbywały się turnieje sportowe, rajdy rowerowe, imprezy kulturowe, a także pierwszy w gminie Festyn "Gmina-Straż-Rodzina". Ponadto drużyna żeńska reprezentowała jednostkę w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim zajmując 3 miejsce w województwie.  Swoje sukcesy odniosły także "Laskowianki" w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarz Ludowych, a także finale Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Dodatkowo Straż wzbogaciła się o nowy, warty ponad 50 tyś sprzęt ratownictwa technicznego "Lukas". 

Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w 2015 organizowano liczne imprezy okolicznościowe. Zgodnie z coroczną tradycją odbyły się Gminne Zawody w Sportach Pożarniczych, w których OSP Stary Laskowiec nie miał sobie równych . Ponadto do zawodów powiatowych, ekipa z Laskowca wystawiła skład "Oldboy" (50+), który z zawodów przywiózł puchar za I miejsce. W 2015 roku strażacy postanowili także wspomóc najbardziej potrzebujących w powiecie, dlatego wszyscy ochotnicy i mieszkańcy wsi oraz pobliskich miejscowości, z zamiarem napoczęcia nowej tradycji wzięli udział w corocznej akcji "Szlachetna Paczka". 

14422100907959761

2016 rok rozpoczął się dosyć energicznie. Już w pierwszym tygodniu stycznia jednostka była dysponowana do akcji trzykrotnie. Podczas styczniowego zebrania walnego, w związku z kończącą się kadencją ówczesnego zarządu dokonano wyboru nowego zarządu, który na chwilę obecną przedstawia się następująco:

 • Zbigniew Mioduszewski- prezes OSP
 • Karol Krystosiak- wiceprezes-naczelnik 
 • Urszula Piotrowska- skarbnik
 • Izabela Gaworska- sekretarz
 • Jacek Traczyk- zastępca naczelnika
 • Jacek Skarzyński- gospodarz
 • Łukasz Milczewski- kronikarz
 • Mariusz Samson- członek zarządu
 • Przemysław Zalewski- członek zarządu

  Przeprowadzano pogadanki prewencyjne dla dzieci i młodzieży. Ponadto członkowie organizowali i angażowali się w różne uroczystości takie jak: Dzień Strażaka, festyny, imprezy sportowe (także zawody sportowo-pożarnicze), kulturalno-oświatowe i integracyjne. Z operacyjnego punktu widzenia jednostka w roku 2016 miała dosyć dużo pracy, a mianowicie do akcji zastępy z Laskowca wyjeżdzały 43 razy. Trzeba dodać, że 9-krotnie ratownicy zabezpieczali teren miasta Zambrów w związku ze znacznym wykorzystaniem sił i środków JRG Zambrów przy akcjach bardziej oddalonych od miasta. 
 • W 2016 roku prowadzono prace porządkowo-konserwacyjne przy boisku wiejskim, a także wspólnymi siłami członków wykonano remont remizo-świetlicy. Pozyskano także nowy sprzęt i wyposażenie: tłumice 2szt, lizaki do kierowania ruchem 2szt, lina stalowa 1 szt, prądownica pianowa 1 szt, klucz do hydrantu wielofunkcyjny 1 szt, ubrania koszarowe 12 kompletów. 
 • Zespół ludowy "Laskowianki" uczestniczył w wielu wydarzeniach artystycznych takich jak koncerty, festiwale, festyny, przeglądy. Koło Gospodyń Wiejskich aktywnie angażowało się w życie społeczności lokalnej. Organizowane były spotkania integracyjne, konkursy, szkolenia oraz warsztaty dla dzieci.

Możesz nam pomóc! Wypełniając corocznie PIT, przekaż 1% swojego podatku dochodowego, w odpowiedniej rubryce wpisując:
Ochotnicza Straż Pożarna
w Starym Laskowcu
Nr KRS: 0000135882


  Wspomóż nasze działania - i Ty możesz współtworzyć historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.