Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Nowy wóz bojowy w naszej jednostce!

W dniu 02.11.2021 r. dostawca przekazał naszej jednostce nowy wóz bojowy marki MAN model TGM 18.320 4x4 BB CH rocznik 2021.  Jest to jednocześnie pierwszy, fabrycznie nowy wóz strażacki w Gminie Zambrów, dlatego będzie stanowił wizytówkę tak naszej jednostki jak i całej społeczności gminy wiejskiej Zambrów.

Zakup tego samochodu możliwy był dzięki wsparciu finansowemu i tak: środki z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynosiły 400 tysięcy złotych, dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego- 200 tysięcy złotych, a także dotacja z Gmina Zambrów wysokości 500 tysięcy złotych dzięki przychylności Rady Gminy Zambrów na czele z przewodniczącą Jolanta Wielgat oraz Wójta Gminy Zambrów Jarosław Kos. Łączy koszt zakupu nowego wozu bojowego wyniósł 1 milion 99 tysięcy 600 złotych. Dostawcą samochodu była firma Profis Samochody Pożarnicze www.profis.pl, która wygrała przetarg w ramach otwartego, konkurencyjnego konkursu ofert ogłoszonego na platformie zakupowej Gminy Zambrów.

Zarząd OSP w Starym Laskowcu składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowane były merytorycznie i praktycznie w procedurę pozyskania nowego samochodu bojowego dla naszej straży.