Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

,,Za waszą działalność z całego serca dziękuję, jesteście naszą dumą, jesteście naszą promocją, bardzo dobrą promocją gminy"- mówił Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos podczas wczorajszego Walnego Zebrania Członków OSP. 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz członkowie struktur naszego stowarzyszenia. Podsumowano działalność ratowniczą, prewencyjną, społeczno- kulturową. Trzeba dodać, że w minionym roku jednostka została doposażona w sprzęt ratowniczy, w tym z rządowego programu 5000+. W późniejszej części przedstawiono plany pracy na najbliższy rok. Obecni parlamentarzyści podziękowali strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich i ,,Laskowiankom" za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Najmilszą wiadomością była informacja o zabezpieczeniu w budżecie Gminy Zambrów na 2020 rok środków na zakup fabrycznie nowego samochodu bojowego dla naszej jednostki. Zakup ten znacząco przyczyni się do poprawy możliwości bojowych straży.

Ostatecznie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Prezes Jednostki druh Zbigniew Mioduszewski wyraził wdzięczność za owocną współpracę  OSP Stary Laskowiec z samorządem Gminy Zambrów i Komendą Powiatową PSP w Zambrowie.