Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Wczoraj (09.02.2019) w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Starym Laskowcu. Jest one zwoływane zgodnie ze statutem raz w roku. Obrady rozpoczął Prezes jednostki Zbigniew Mioduszewski, który powitał przybyłych gości: dh Marka Adama Komorowskiego- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie, a jednocześnie Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, bryg. Macieja Krajewskiego- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Jarosława Kosa- Wójta Gminy Zambrów, Bogdana Paca- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie, Krzysztofa Kolińskiego- Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć druhów, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku. 
W kolejnej części wysłuchano sprawozdań. Jako pierwszy o ostatniej działalności poinformował Zastępca Naczelnika dh Jacek Traczyk. W ubiegłym roku OSP w Starym Laskowcu uczestniczyła w łącznej liczbie zdarzeń: 110 (53-miejscowe zagrożenia, 27-pożary, 26-zabezpieczenia rejonu działania JRG Zambrów, 4-alarmy fałszywe). W akcjach łącznie wzięło udział 18 uprawnionych druhów. Przełożyło się to na 180 godzin pracy naszej jednostki przy akcjach. Zarząd OSP obradował regularnie, przeprowadzono wiele zbiórek szkoleniowych oraz spotkań i pogadanek o charakterze prewencyjnym. Zgodnie z tradycją zorganizowano całonocną wartę przy Grobie Pana Jezusa, Wigilię, Dzień Strażaka, Zawody Sportowo-Pożarnicze i inne uroczystości czy święta we współpracy z Urzędem Gminy Zambrów oraz Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. W okresie sprawozdawczym wyróżniono: Kobiecą Drużynę Pożarniczą, która zajęła II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych, oraz Męską Drużynę Pożarniczą, która zajęła VIII miejsce w zawodach tego samego szczebla.
Trzeba nadmienić, że w 2018 OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie pożarnicze: radiotelefon HYTERA 1szt., ubranie specjalne FHR GOLD- 4 kpl., podkrzesywarka STIHL 1szt.,ubranie specjalne GARDA 2 kpl., węże tłoczne W52 i W75 6szt., węże ssawne 110 2szt., przełącznik 75/52, koszulki polo koszarowe 20szt., torba PSP R1 1szt., osłony magnetyczne, kliny do stabilizacji, latarka LED 5szt., parawan do osłony miejsc wypadków 1szt., ubrania koszarowe 4 kpl., bramy garażowe 2kpl.
Następnie przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która udzieliła absolutorium Zarządowi OSP. Opis ubiegłorocznej działalności przedstawiło również Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Anną Mioduszewską i Zespół Ludowy „Laskowianki” pod kierownictwem Elżbiety Bagińskiej. Zarówno jedna grupa jak i druga należą do struktur naszego stowarzyszenia.
KGW w 2018 aktywnie angażowało się w życie społeczności lokalnej. Panie organizowały różnego rodzaju spotkania, warsztaty oraz inne zajęcia dla dorosłych i dla dzieci w celu rozwijania swoich umiejętności, szczególnie kulinarnych czy w zakresie ręcznych robótek. Jak co roku obsłużono pielgrzymów, którzy zatrzymują się w naszej wiosce na odpoczynek oraz pomagano w organizacji świąt i uroczystości kulturalno-sportowych na terenie naszej gminy. Zespól „Laskowianki” uczestniczył w wielu przeglądach, koncertach i innych wydarzeniach artystycznych nie tylko na terenie powiatu, ale również po za. Obie formacje zapewniły, że będą kontynuowały i rozwijały swoją działalność w roku 2019.
Zebranie OSP zakończyły wystąpienia okolicznościowe gości, którzy jednogłośnie wyrazili uznanie dla działalności naszej straży, a jednocześnie zapewnili o dalszej współpracy z podmiotami samorządowymi, instytucjami wspierającymi oraz Komendą Powiatową PSP w Zambrowie. Wczorajsze spotkanie było również dobrym momentem do złożenia podziękowań w kierunku Wójta za zakup i montaż nowych, automatycznie podnoszonych bram garażowych do naszej remizy. Inwestycja została w całości pokryta ze środków własnych Gminy Zambrów. Po części oficjalnej zebrani udali się na ciepły posiłek do Świetlicy Wiejskiej.

Ł.M.