Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Walne zebranie sprawozdawcze.

20.01.2018 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podsumowano działalność organizacji w 2017 roku. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie dh Marek Adam Komorowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st.bryg. Mirosław Jasionowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie dh Bogdan Pac z komendantem gminnym dh Krzysztofem Kolińskim i sekretarzem gminnym dh Danielem Gadomskim.

Działalność ratowniczo-szkoleniowa:

W roku sprawozdawczym jednostka uczestniczyła w 90 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Największą liczbę stanowiły miejscowe zagrożenia, warto zauważyć, że 20 razy zastępy OSP zabezpieczały bezpośrednio rejon operacyjny JRG w Zambrowie. We wszystkich działaniach ratowniczych udział brało 19 ratowników uprawnionych do udziału w akcji. Członkowie straży uczestniczyli w 28 zbiórkach szkoleniowych, drużyny pożarnicze brały udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Dwóch członków odbyło szkolenie podstawowe organizowane przez KP PSP w Zambrowie. 


Działalność organizacyjna:
W minionym roku zarząd OSP odbył 7 posiedzeń oraz zorganizowano 29 innych zebrań. W składzie zarządu nie nastąpiły zmiany. Ponadto zorganizowano: obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem nowego wozu bojowego, festyn rodzinny i wyjazd szkoleniowy do Mrągowa, Jubileusz 90-lecia OSP, spotkanie opłatkowe. Wyróżniono druhnę Urszulę Piotrowską, która od 10 lat zajmuje się sprawami finansowymi jednostki.
Działalność prewencyjna:
Przeprowadzono pogadanki dla dzieci i młodzieży - 4, za pośrednictwem Urzędu Gminy jednostka prenumeruje czasopismo 'Strażak'.


Sprawy gospodarcze:

W roku 2017 pozyskano następujący sprzęt: samochód średni ratowniczo-gaśniczy IVECO z częściowym wyposażeniem, urządzenie do podawania piany ciężkiej 1szt., ubrania specjalne ochrony osobistej 2szt., aparaty powietrzne 2szt. Druhowie prowadzili prace porządkowo-konserwacyjne przy boisku wiejskim w Nowym Laskowcu, wykonano remont remizo-świetlicy, przeprowadzano drobne naprawy i konserwację sprzętu pożarniczego.


Działalność kulturalna, sportowa, wychowawcza:

Swoją działalność kontynuowały 'Laskowianki' i Koło Gospodyń Wiejskich wchodzące w struktury OSP. Zespół ludowy uczestniczył w wielu koncertach, przeglądach, festiwalach, festynach. Koło Gospodyń Wiejskich aktywnie angażowało się w życie społeczności lokalnej. Organizowane były spotkania integracyjne, konkursy, szkolenia oraz warsztaty dla dzieci. 


Inne działania:

Realizacja projektu 'Powrót i kultywowanie dawnych tradycji. Żyj zdrowo i wesoło' przy współpracy z Lokalną Grupą Działania 'Brama na Podlasie', organizacja meczów piłki nożnej i siatkowej, organizacja spotkań integracyjnych, współpraca z Gmina Zambrów i Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

Zaproszeni goście jednogłośnie pogratulowali i podziękowali za działalność w minionym roku zapewniając o dalszej współpracy z organami pożarniczymi i samorządowymi. Udzielono absolutorium zarządowi OSP, który przedstawił plany działalności na bieżący rok. Prezes jednostki Zbigniew Mioduszewski również wyraził wdzięczność za cały rok pracy członków stowarzyszenia, a także uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym roku druhów. Zgromadzeni pamiętali o tragicznie poległych na akcji strażakach z Białegostoku, którzy zginęli 25 maja. Po zebraniu, wszyscy udali się na ciepły posiłek do świetlicy wiejskiej w Starym Laskowcu.