Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OSP w Zbrzeźnicy ma już 75 lat!

Gratulujemy kolegom ze Zbrzeźnicy pięknego jubileuszu oraz nadania jednostce sztandaru! Życzymy jak najmniej przeszkód w drodze do spełnienia marzeń- włączenia do KSRG.

Na uroczystości nie zbrakło także naszej obecności w osobach: Prezes jednostki- Zbigniew Mioduszewski oraz poczet sztandarowy.


Poniżej artykuł z oficjalnego fanpage OSP Zbrzeźnica: 

16 września 2017 roku, w Zbrzeźnicy odbyły się uroczyste obchody 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy. W obchodach udział wzięli strażacy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Tabędzu, gdzie odbyło się poświęcenie sztandaru. We mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe, zaproszeni goście i strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy. W czasie mszy św. dokonano poświęcenia nowego sztandaru jednostki OSP w Zbrzeźnicy. Kazanie do zgromadzonych na mszy św. wygłosił ks. Paweł Grala, zastępca kapelana Strażaków Diecezji Łomżyńskiej. 
Następnie uczestnicy przemieścili się do Zbrzeźnicy, gdzie w kolumnie przemaszerowali przez miejscowość na plac przed strażnicą OSP. Na czele maszerowała Orkiestra Dętej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku o rozpoczęciu apelu przez Dowódcę uroczystości druha Piotra Rogowskiego Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Podlaskiego Andrzejowi Koc. Następnie na masz została wciągnięta flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
W dalszej części apelu, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Jacek Przychodzeń przywitał przybyłych gości. Na uroczystości przybyli m.in. proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie ks. kan. Jarosław Olszewski, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Tabędzu ks. Franciszek Bieńkowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Podlaskiego Andrzej Koc, Radny Sejmiku Województwa i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Marek Adam Komorowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Szumowie Robert Rosiak, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Stanisław Krajewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Andrzej Sobolewski, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Maciej Krajewski, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Mirosław Jasionowski, Dowódca JRG PSP w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Zambrowie i Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Komendant Gminy Krzysztof Koliński, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża Dariusz Brodzikowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie Dorota Daniłowska, Sołtys wsi Zbrzeźnica Krzysztof Gromek, byli komendanci powiatowi PSP w Zambrowie Roman Kalista, Marek Bączyk i Sławomir Skrzypkowski. Ponadto w uroczystym apelu udział wzięli sponsorzy, przedstawiciele samorządów, mieszkańcy wsi Zbrzeźnica.
W czasie uroczystości fundatorzy sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy zostali zaproszeni do symbolicznego wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru. Wręczenia sztandaru Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jackowi Przychodzeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Podlaskiego druh Andrzej Koc.
Podczas drugiej części wczorajszych obchodów wręczono awanse, wyróżnienia i odznaczenia.
Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzeźnicy. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Stanisław Malec, brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Jacek Przychodzeń, Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” otrzymał druh Zbigniew Chomontowski, odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał Jakub Chomonotowski, Szczepan Chomonotowski, Waldemar Chomontowski, Sebastian Mrówka, Bartosz Ogonowski, Jerzy Ogonowski, Jerzy Ogonowski, Marek Daniel Ogonowski, Adam Okurowski, Marcin Rogowski i Tomasz Wnorowski. 
Z okazji 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy zaproszeni goście zabrali głos dziękując za pracę wszystkim strażakom oraz wręczyli upominki dla OSP w Zbrzeźnicy – jubilata wczorajszej uroczystości. Głos zabrali: W imieniu Ministra Jarosława Zielińskiego Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Szumowie Robert Rosiak, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Podlaskiego Andrzej Koc, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Maciej Krajewski, Radny Sejmiku Województwa i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Marek Adam Komorowski. 
Z okazji 25-lecia na stanowisku Komendanta Gminnego OSP druh Krzysztof Koliński otrzymał pamiątkowy grawerton. Zarząd OSP w Zbrzeźnicy przekazał go jako podziękowanie za wspieranie i wysiłek włożony w rozwój i dysponowanie jednostki w Zbrzeźnicy.