Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM OSP STARY LASKOWIEC

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM OSP STARY LASKOWIEC

Na podstawie §26 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, przyjętego uchwałą Nr 3/08 Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu z dnia 4 maja 2008 r., Zarząd OSP ogłasza, co następuje:

I. Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu na dzień 28 stycznia 2017 r. (sobota). Zebranie odbędzie się o godz. 1800 w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu.

II. Proponuje się następujący porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności zespołu „Laskowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwały w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

11. Wyróżnienie członków OSP Stary Laskowiec w okresie sprawozdawczym.

12. Wystąpienia okolicznościowe

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.

III. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

IV. W zebraniu nie uczestniczą członkowie MDP.

V. Obecność obowiązkowa.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                              w Starym Laskowcu