Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki" w Mrągowie

Odkąd Zespół Śpiewaczy „Laskowianki’ został przyjęty w struktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, praca Zespołu i pomysły na jej wykonywanie uległy wzbogaceniu. Funkcjonowanie „Laskowianek” w ramach stowarzyszenia posiadającego status organizacji pożytku publicznego daje Zespołowi większe możliwości.

„Spotkania z tradycją” – projekt realizowany przez Zarząd OSP w Starym Laskowcu w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”, to inicjatywa aktywizująca społeczność wiejską. Tak pojęte działania mają wpływ na krzewienie kultury i rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży.

Członkowie zespołu „Laskowianki” wzięli udział w trzydniowych  warsztatach piosenki ludowo-kresowej w Mrągowie w dniach 6-8 sierpnia 2010. Grupa liczyła 22 osoby, w skład której weszli członkowie zespołu oraz młodzież jako nowa kadra dla zespołu. Warsztaty miały na celu promocję naszego regionu oraz zapoznanie się z atrakcjami proponowanymi przez organizatorów. W harmonogramie przewidziane były spotkania z członkami zespołów uczestniczących w „16 Festiwalu Kultury Kresowej”.

Nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń, dyskusje, wzbogacanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego kresów, promocja Gminy Zambrów i Powiatu Zambrowskiego, to główna idea, jaka przyświecała inicjatywie podjętej przez członków zespołu. Miały miejsce dwa spotkania (szkoleniowo-warsztatowe), podczas których instruktorzy i członkowie zespołów kresowych uczestniczących  w festiwalu (zespół „Melodia” z Litwy  i „Karolinka” z Białorusi) mogli obejrzeć występ zespołu „Laskowianki” z repertuarem z regionów Podlasia, Kurpii i Mazowsza.  Uczono się pieśni, które śpiewane są na kresach. Opracowano je zgodnie z tradycją i obyczajem dzięki pomocy i instruktażowi zaproszonych gości. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość uczestniczyć w koncertach i imprezach towarzyszących festiwalowi kultury kresowej na terenie miasta i amfiteatru w Mrągowie.

Z.W.