Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Nasi strażacy podnoszą swoje kwalifikacje

W dniu 8 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Uczestnikami byli strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego należących do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szkolenie obejmowało test sprawności fizycznej (ergometr taśmowy, młot podciągowy, drabina bez końca), a także przejście przez specjalistyczną komorę dymową, symulującą warunki w jakich  na co dzień pracują strażacy (zadymienie, wysoka temperatura, ciemność, hałas).

W szkoleniu uczestniczyli:

1. Druh Tomasz Koliński
2. Druh Artur Leszczyński
3. Druh Damian Leszczyński
4. Druh Rafał Ogórkowski
5. Druh Jacek Skarzyński
6. Druh Tomasz Skarzyński
7. Druh Jacek Traczyk
8. Druh Kamil Zalewski