Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OSP w Starym Laskowcu podsumowała rok 2009

W miniony piątek, 5 lutego członkowie Ochotniczej straży Pożarnej w Starym Laskowcu spotkali się na Walnym Zebraniu, aby ocenić i podsumować działalność za 2009 rok.

Na zebranie sprawozdawcze do Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu, oprócz strażaków ochotników i MDP, przybyło wielu ważnych gości. Wśród nich był m.in. V-ce Wojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Radny Sejmiku Województwa i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPMarek Adam Komorowski, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tyszka, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Bączykoraz zespół ludowy Laskowianki prowadzony przez pana Zbigniewa Wiśniewskiego.

Podczas spotkania naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu dh Krzysztof Koliński przedstawił najważniejsze akcje i inicjatywy, jakie w roku 2009 organizowała OSP. Obecnie jednostka OSP liczy 55 członków, którzy w ubiegłym roku 20 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczych, w tym 10 razy do pożarów oraz 10 razy w celu likwidacji miejscowych zagrożeń.

W roku 2009 OSP w Starym Laskowcu wiosną zorganizowała obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem samochodu pożarniczego, a grudniu spotkanie opłatkowe. Ponadto strażacy uczestniczyli w różnych uroczystościach parafialnych i państwowych. Oprócz tego druhny i druhowie z OSP w Starym Laskowcu brali udział w licznych kursach szkoleniowych oraz obozach wypoczynkowych.

Ubiegły rok obfitował w sukcesy strażaków w zawodach sportowo – pożarniczych, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Ponadto Jednostka czynnie angażowała się w działalność kulturalną, wychowawczą oraz sportową, poprzez organizację i udział w I i II Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Nie zrzeszonych, I Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP oraz innych licznych turniejach i meczach piłki nożnej.

W ubiegłym roku jednostka OSP w Starym Laskowcu odnotowała przychód w wysokości 40 tys. zł, natomiast wydatki wyniosły nieco ponad 26 tys. zł. Rok zamknął się więc dodatnim bilansem finansowym w kwocie prawie 14 tys. zł. Dzięki temu, że OSP w Starym Laskowcu funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego, jednostka pozyskała kwotę w wysokości 8320,30 zł. Z tytułu przekazania przez podatników 1% podatku.

Na zakończenie zebrania zaproszeni goście wręczyli odznaki wzorowego strażaka, które otrzymały: d Emila Perkowska, dh Izabele Skarzyńska, dh Agnieszka Kotowska oraz dh Katarzyna Kolińska. Ponadto wyróżnieni zostali dh Urszula Piotrkowska, dh Katarzyna Kolińska, dh Karol Krystosiak, dh Izabela Skażyńska i dh Bogdan Pac. Statuetki za całokształt działalności otrzymali również dh Kazimierz Podbielski oraz dh Mieczysław Mioduszewski.

ŁC www.zambrow.org