Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Spotkanie szkoleniowe

W dniach 28 – 30 grudzień 2009 rok w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu odbyły się spotkania szkoleniowe. Uczestniczyli w nich głownie młodzi strażacy, ale również dorośli biorący bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Dzień pierwszy:
ABC udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

 • sprzęt ratownictwa medycznego będący na wyposażeniu jednostki;
 • zasady BHP podczas ratownictwa medycznego;
 • sposoby postępowania i udzielanie pomocy podczas: zawałów, skaleczeń, złamań, oparzeń, oraz innych zagrożeń z którymi strażacy mogą się spotkać w życiu codziennym;
 • ćwiczenia praktyczne

Dzień drugi:
Wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

 • sposoby zachowania się w czasie pożaru;
 • telefony alarmowe i prawidłowe zgłoszenie zdarzenia;
 • zasady bhp podczas używania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki;
 • wybrane zagadnienia z taktyki działań ratowniczo-gaśniczych;
 • praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu łączności bezprzewodowej i sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Dzień trzeci:
sprawy organizacyjne;

 • wstępne ustalenie działalności na rok 2010;
 • spotkanie z księdzem Andrzejem Filipkowskim.

Zajęcia prowadzili: druh Jarosław Czarnowski i druh Krzysztof Koliński. Celem spotkań było przypomnienie i przećwiczenie wybranych sposobów postępowania przy różnego rodzaju zagrożeniach, oraz wyrobienie nawyków u dzieci i młodzieży, aby od najmłodszych lat mieli świadomość, że szybka i prawidłowo udzielona pomoc może uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Strażacy dziękują dyrektorowi szkoły druhowi Waldemarowi Jeziorowskiemu za udostępnienie sali gimnastycznej.