Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Opłatek w OSP Stary Laskowiec

Tradycyjnie w przeddzień Wigilii w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu odbyło się spotkanie opłatkowe. Były życzenia świąteczne, łamanie się opłatkiem, wspólne kolędowanie i potrawy wigilijne. Był też czas na wspomnienia i podsumowanie minionego roku.


Na spotkanie opłatkowe do remizy strażackiej, organizowane od czterech lat przez Ochotnicza Straż Pożarną w Starym Laskowcu, oprócz strażaków ochotników i drużyn juniorów, przybyło wielu ważnych gości. Wśród nich był m.in. Radny Sejmiku Województwa i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Marek Adam Komorowski, Radny Sejmiku Województwa Wojciech Borzuchowski, diecezjalny kapelan strażaków ks. Józef Łupiński, ks. dziekan Jerzy Samsel, władze powiatu zambrowskiego, gminy Zambrów, sołtysi ze Staregi i Nowego Laskowca, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Bączyk, prezes OSP w Starym Laskowcu Grzegorz Malinowski i Komendant gminny Krzysztof Koliński, dyrektor szkoły w Starym Laskowcu oraz zespół ludowy Laskowianki prowadzony przez pana Zbigniewa Wiśniewskiego. Obecni na spotkaniu Przewadniczący Rady Powiatu druh Józef Dąbrowski i Starosta zambrowski Stanisław Rykaczewski, obdarowali wszystkich strażaków pamiątkowymi dukatami z okazji 10-lecia istnienia Powiatu Zambrowskiego.


Wigilia i zbliżający się koniec roku, to doskonały moment do podsumowania rocznych osiągnięć Druh Krzysztof Koliński przypomniał o najważniejszych akcjach i inicjatywach, jakie w tym roku organizowała OSP w Starym Laskowcu. Za zaangażowanie i przyciąganie z sukcesem do remizy całej rzeszy młodych ludzi został przez wszystkich zgromadzonych gości nagrodzony brawami. Druh Koliński dziękował wszystkim, którzy pomagają strażakom ochotnikom ze Starego Laskowca.


Jak na wieczerzę wigilijną przystało nie mogło zabraknąć dzielenia się opłatkiem i życzeń. Póżniej był czas na wspólne biesiadowanie przy tradycyjnym polskim wigilijnym stole. Wszyscy goście włączyli się do wspólnego kolędowania razem z zespołem ludowym Laskowianki, wchodzącym w struktury OSP Starym Laskowcu.

G. Z. www.zambrow.org