Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

OSP w Starym Laskowcu dziękuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie przekazał do wiadomości Zarządu OSP w Starym Laskowcu imiona, nazwiska i adresy zamieszkania podatników (oraz ich małżonków w przypadku złożenia wspólnego zeznania podatkowego), którzy w zeznaniu podatkowym za rok 2008 złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu, kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z tego zeznania podatkowego. Informacja w przedstawionym powyżej zakresie obejmowała 20 podatników, którzy wyrazili zgodę na przekazanie informacji na temat ich danych osobowych. Pozostali podatnicy przekazujący swój 1% podatku woleli pozostać anonimowi.

Z tytułu przekazania  przez podatników 1% podatku za rok 2008, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Laskowcu pozyskała kwotę w wysokości 8320,30 zł. Wpłaty dokonywane były m. in. w Urzędach Skarbowych w: Białymstoku, Giżycku, Grajewie, Łomży, Sokółce, Suwałkach, Warszawie i Wysokiem Mazowieckiem.

OSP w Starym Laskowcu funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego zaledwie od 21 sierpnia 2008 r. Kwotę, którą udało się pozyskać z tytułu 1% podatku należy uznać za dosyć wysoką. Środki wpływające na rachunek laskowieckiej straży w całości zostały wykorzystane na działalność statutową.

Korzystając z okazji strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu pragną serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy ofiarowali im swoje wsparcie. Podziękowania należą się bezwzględnie wszystkim – znanym i anonimowym, tym którzy wpłacili większe i choćby najmniejsze kwoty. Dziękujemy!

Oprócz podziękowań kierowanych do donatorów 1% podatku dochodowego za rok 2008, ochotnicy ze Starego Laskowca postanowili uhonorować osoby, które w ostatnim okresie w sposób szczególny wspierali działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu. Wśród nich znaleźli się:

:: ks. Prałat Jerzy Samsel – proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Zambrowie,
:: ks. Andrzej Filipkowski z Parafii pw. Trójcy Świętej w Zambrowie,
:: Kazimierz Dmochowski – Wójt Gminy Zambrów,
:: Józef Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego,
:: Wojciech Borzuchowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
:: Marek Bączyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie,
:: Sławomir Skrzypkowski  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w  Zambrowie,
:: Zenona Zalewska – Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie.                                                                       

Wszystkie wymienione osoby, wraz z podziękowaniami, otrzymały pamiątkowe zegary - hełmy strażackie z logo OSP Stary Laskowiec.

Bogdan Pac Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu