Dobroplast
Brama na Podlasie - Lokalna Grupa Działania
zambrow.org portal zambrowski

Strażacy z OSP Laskowiec na kursie medycznym

W dniach 02-04.10.2009r dwóch druhów z naszej jednostki: Skarzyński Jacek i Koliński Tomasz, uczestniczyło w szkoleniu uzupełniającym z zakresu ratownictwa medycznego. Szkolenie odbyło się w malowniczo położonej miejscowości Kościelisko Kiry obok Zakopanego w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Nasi strażacy musieli opanować wiele procedur niezbędnych do fachowego udzielania pierwszej pomocy. Zajęcie prowadzone były bardzo ciekawie przez wykwalifikowaną kadrę składającą się między innymi z wykładowców pracujących na co dzień w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Po wielu godzinach wykładów i ćwiczeń praktycznych, druhom przyszło stanąć przed Komisją Egzaminacyjną i złożyć egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Strażacy pozytywnie zdając egzamin uzyskali tytuł ratownika.

Obecne zadania stawiane przed OSP wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji przez strażaków ochotników, a zwłaszcza tych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.